Viltsnok i Sibbarp 10-13 maj 2018

Eva Söder
Åsa Widlund
Ulf Svensson

Kunstsmedjen Roskilde 5-17 maj 2018

Erik Swarzbart
Ulf Svensson

Kuben Falkenberg 27/2-5/3 2019

Kamratutställning

Den flydende udstilling Roskilde 1-31 juli 2019

Öppen workshop och utställning på Kunstsmedjen.

Silversteam 2019
Marknad och mingel i skön retrofuturistisk anda.

Utställning med:
Dorthe Themsen
Caroline Scheibel https://cdn.simplesite.com/i/97/4d/287104484196044183/i287104489311109840._rsw151h113_szw151h113_.jpg

"Vårvisioner" Kon-Tur Varberg 24/-6/5 2021

Utställning med:
Ingela Flory
Eva Svensson

Konst- och hantverksutställning på Stall Flädje. !3-15 augusti 2021

Steampunk Minimarket Göteborg 21/10 2021

Konstrundan 2022 Sibbarp 26-29/5

Första utställningen som medlem i Konstliv Halland

Dela den här sidan